წიგნები იაკობისანი

language: Georgian

title: Księgi Jakubowe

translator: Katja Wolters

publishing house: Intelekti Publishing

city and year: Tbilisi 2020

ISBN: 978-89-9413-135-92

attachments:

წიგნები იაკობისანი – cover 1
წიგნები იაკობისანი – cover 2
წიგნები იაკობისანი – editorial page